Bezpieczeństwo

Dlaczego tak bardzo ważne jest niszczenie dokumentacji ?

W czasach ogromnej konkurencji i handlu różnymi danymi, informacje wydrukowane w postaci dokumentów są niejednokrotnie najwartościowszą rzeczą, na utratę której firma nie może sobie pozwolić:

 • Listy klientów i dostawców
 • Informacja o nowych produktach
 • Raporty wewnętrzne
 • Opinie i oceny
 • Sprawozdania
 • Faktury
 • Wzory podpisów
 • Listy płac
 • Dane osobowe pracowników
 • Korespondencja
 • Numery kart kredytowych i kont

Rówmież aktualnie obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek ochrony danych.

Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883)
Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie karze ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883)
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Usługę wykonujemy przy pomocy przemysłowej niszczarki dokumentów o dużej wydajności,
według normy DIN 66399 o poziomie tajności P-3 (przed zmianami w przepisach był to trzeci poziom tajności wg normy DIN 32757).
Stopień rozdrobnienia dokumentów zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych.